Xoạc em quản lý đầy mưu mẹo mông lớn Minami Kojima, kê ngay một cục đá tảng làm anh hết cục cựa,nói vậy anh hửi lồn bà chửa nào vậy, bấy giờ anh hơi nhớ lại nói tiều nói quảng, phim sex dit nhau với em quản lý Minami Kojima nên trớt quớt cho xong,cần gì có bà chửa mới hửi để biết, anh hửi lồn nàng rồi đoán rị mọ cũng ra, nàng lại đốn một búa giàng trời,anh thiệt càng nói càng sai, bộ lồn ai cũng giống nhau sao, tui hỏi anh hít lồn ba con đĩ rồi anh ví giống lồn tui có đăng hôn, anh ngọng…