Thổi kèn ngậm buồi to lúc chịch nhau cùng anh người yêu Kanon Sugiura