Khi thầy giáo và Arina Hashimoto học sinh yêu nhau cuộc sông không thể nói trước điều gì cũng như chuyện duyên số mình tình cờ gặp nhau chẳng ai biết được cái duyên cái số nó vồ lấy nhau khi em học sinh vẫn còn đang trên ghế nhà trường lại yêu luôn thầy giáo của mình và từ những điều nhỏ nhoi ấy hai người đã tiến xa tới mức sống với nhau như vợ chồng thật mỗi ngày đều chịch nhau không biết bao nhiêu lần.

Khi thầy giáo và Arina Hashimoto học sinh yêu nhau

Khi thầy giáo và Arina Hashimoto học sinh yêu nhau