Bỏ thuốc mê chịch em gái văn phòng mặc bộ bikini rất đẹp Suzu Honjou, và quan tâm, phim sex nhat ban cho lắm, sau này tầm hơn 10 năm sau thì có gặp lại chỉ trong 1 lần đi cùng em Suzu Honjo để may quần đi học, thì thấy em Suzu Honjo vẫn như vậy, không khác xưa nhiều, chỉ thấy hơi ốm 1 tí, vì mình lúc đó cũng trong giai đoạn dậy thì nên cũng trầm lắng không nói chuyện gì với em Suzu Honjo nhiều, chỉ cười rồi chào em Suzu Honjo thôi, chuyện cũng chả có gì nếu như con em Suzu Honjo họ mình nó đã đến lúc vào đại học, nhà nó ở hà…